Centrum pro rodinu
Valašské Meziříčí z. s.

MENU

wedding 5243221 640

Organizace svatby může být poměrně náročná činnost, zvláště když se jednotlivé tradice kraj od kraje liší a zrovna tak názory všech zúčastněných.  Přinášíme vám tedy malý přehled toho, na co je vhodné myslet, jaké jsou zvyklosti, které prvky jsou neměnné a kde se naopak může uplatnit kreativita snoubenců.

 

TERMÍN A MÍSTO

 

 • v dostatečném předstihu navštivte kněze toho místa, kde chcete být oddáni (6 - 12 měsíců) a zjistěte, je-li vámi vybraný termín volný
 • konzultujte s knězem či jáhnem místo sňatku (v olomoucké arcidiecézi není možné uzavřít sňatek mimo posvěcený prostor - tedy kostel či kapli) 
 • sepište s knězem protokol co nejdříve po domluvení termínu (při jeho vypisování se dozvíte požadavky církve a také je-li církevní sňatek možný- existují totiž překážky uzavření manželství např. civilní sňatek dvou nepokřtěných a  následně rozvedených)

 

PŘÍPRAVA

 • pro uzavření křesťanského manželství se v olomoucké diecézi požaduje příprava (nejde o nějaké moralizování, spíše o podanou ruku v okamžiku, který je ve vašem životě jedinečný a vzácný)
 • do přípravě spolupracuje s knězem také děkanátní Centrum pro rodinu (CPR) viz: (www.valmez.dcpr.cz)
 • příprava má dvě části
  • a) 4 setkání s lektory z řad proškolených manželů (s nimi proberete témata o manželském životě)
  • b) setkání s knězem či jáhnem (témata více duchovní)
 • forma tohoto dvoufázového setkávání je dost časově náročná a proto nabízíme i variantu jednoho víkendového setkání na Svatém Hostýně, kde se od pátku večera do nedělního oběda proberou 4 témata manželů a často nejméně i jedno setkání s knězem; doklad o absolvování je součástí snubního protokolu
 • pro opravdu krajní případy (nemožnost zúčastnit se vypsaných termínů) si snoubenci domluví s CPR individuální termíny setkání
 • ke křesťanské přípravě na manželství také patří vykonání dobré svaté zpovědi v týdnu před svatbou

 

OBŘAD

 • téměř celý obřad si můžete po domluvě s oddávajícím nastavit dle vlastních představ
 • jsou tři varianty obřadu a je dobré zvolit tu, která odpovídá vašemu duchovnímu životu (jste-li oba praktikující katolíci je dobré zvolit variantu a)
 • je-li pro vás eucharistie důležitá, ale např. z časových důvodů není možná celá mše nabízí se varianta b)
 • uzavíráte-li smíšené manželství tzn. katolík - nekatolík/nepokřtěný budete zřejmě volit variantu c)
  • a) se mší
  • b) beze mše, ale se svatým přijímáním
  • c) beze mše a bez přijímání
 • v kostele je před oltářem připraveno klekátko a místa k sezení pro novomanžele (za nimi většinou i pro svědky - dle možností s volným místem toho kterého kostela)

Příjezd a odjezd

 • auto s nevěstou většinou přijíždí ke kostelu poslední a po obřadu odjíždí s novomanželi jako první
 • je dobré mít pro auto nevěsty rezervované místo, aby je někdo nezablokoval (není od věci mít někoho, kdo dopravu před kostelem při příjezdu i odjezdu organizuje - čím více věcí budete delegovat, tím méně vás potom budou zatěžovat)

Vstup

 • jsou tři možnosti vstupu (pořadí od nejběžnějších)
  • a) ministranti, kněz, ženich s maminkou (po pravici), svědci, zbylí rodiče (není-li možné mít oba, je dobré najít pro zbylého vhodný protějšek), tatínek doprovázející nevěstu (má ji po pravici) - mohou je předcházet družičky, ostatní svatební hosté jsou v kostelních lavicích nebo tvoří špalír
  • b) viz bod a), s tím, že svatební hosté tvoří v kostele špalír
  • c) viz bod a), s tím, že svatební hosté jdou v průvodu mezi knězem a ženichem - v kostele utvoří špalír

Úvod

 • po příchodu nevěsty všichni vstoupí do lavic a stojí, dozní úvodní skladba, oddávající přivítá, přečte úvodní modlitbu (všichni se posadí)

Bohoslužba slova

 • lektoři přečtou Boží slovo, na které navazuje čtení evangelia (stojíte) a promluva oddávajícího (sedíte)

Svatební slib

 • všichni stojí
 • ženich s nevěstou na předložené otázky odpovídají třikrát ANO
 • následuje slib - začíná ženich a pokračuje nevěsta
 • žehnání a předání prstenů - začíná ženich a pokračuje nevěsta
 • polibek
 • přímluvy (mohou číst např. svědci či vybraní svatebčané - doporučujeme ty, kteří jsou zvyklí číst v kostele nebo alespoň hovořit před ostatními)

Bohoslužba oběti

 • pokud jde o sňatek beze mše následuje v tuto chvíli hned  modlitba za manžele, požehnání a podpis matriky (viz body níže)
 • novomanželé přinášejí dary ke mši (konvičky a misku s hostiemi),  doporučujeme, aby oba přišli k oltáři ze strany nevěsty), aby nevěsta měla kvůli dlouhým šatům co nejjednodušší vstup  na své místo (znovu se posadí)
 • během bohoslužby se oddávající modlí za novomanžele (ti klečí)
 • svaté přijímání se novomanželům podává pod obojí způsobou (oddávající podá oběma nejprve hostii a následně kalich s Krví Páně)

Závěr

 • oddávající se modlí závěrečnou modlitbu (všichni stojí)
 • vyzve novomanžele a svědky k podpisu matriky
 • mezi tím než dojdou k místu podpisu je vhodné, aby zazněly informace o dalším průběhu (špalír, přání, focení, doprava na místo hostiny...) - zde je dobré si tento vstup dohodnout s varhaníkem, aby před tím nezačal hrát

 

ZAPOJENÍ OSOB

(doporučujeme si k následujícím dopsat jména a telefonní kontakt)

Svědci:

 • musí být dva (není zcela nutné, aby byli pokřtěni, či aby to byl muž a žena)
 • musí být dospělí a měli byste, už v době sepsání snubního protokolu, znát jejich trvalé bydliště popř. rodné číslo

Výzdoba:

 • každý kostel je většinou nějakým způsobem nazdoben květinami
 • pokud chcete vlastní výzdobu je nutné si ji zajistit a to buď přímo s člověkem, který kostel běžně zdobí (kontakt vám předá místní farář či jáhen) anebo budete mít vlastního (toho je ale nutné skontaktovat s výše zmíněnou osobou zodpovědnou za výzdobu kostela)

Varhaník a schola:

 • zajišťuje místní farář
 • pokud máte vlastního varhaníka, zpěváky či hudebníky je nutné to sdělit místnímu faráři
 • s varhaníkem a vedoucím scholy si domluvte skladby, které chcete, aby při obřadu zazněly (mělo by jít o skladby vhodné pro kostel)

Kostelník a ministranti:

 • tyto lidi zajišťuje místní kněz
 • máte-li své ministranty je nutné to sdělit oddávajícímu

Fotograf a kameraman:

 • je nutné jej zajistit v dostatečném předstihu - nejlépe hned po domluvení termínu
 • měl by to být člověk, který je seznámen s liturgickým prostorem i průběhem obřadu
 • speciální požadavky na fotografování by měl konzultovat s oddávajícím knězem
 • není na škodu si s ním domluvit, co konkrétně chcete mít na fotkách či videu zaznamenané

Lektoři:

 • při svatebním obřadu může zaznít jedno či dvě čtení z bible (vhodné texty jsou vybrány v liturgických knihách - dostupné jsou i na www.manzelstvi.cz)
 • předčítat by měli lidé pokřtění a zkušení (mohou to být i ženich s nevěstou, svědci, či někdo ze svatebčanů; tuto informaci je nutné říct oddávajícímu)
 • doporučujeme si svůj přednes vyzkoušet ještě v předvečer svatby v kostele

Družba (svatební koordinátor):

 • nemusí to být jen svědek ženicha, který se stará o dobrou náladu při svatební hostině, ale i člověk, který podává svatebním hostům důležité informace
 • mezi informace, které by měly zaznít patří: způsob dopravy, organizování svatebních hostů při vstupu do kostela (bude se tvořit špalír nebo budou svatební hosté již v lavicích popř. vstupují všichni ve svatebním průvodu?)
 • z jeho úst by měly zaznít také informace těsně před podepisováním matriky (přání novomanželům, špalír, focení, odjezd na svatební hostinu atd.)

 

PŘEJEME HODNĚ SIL K PŘÍPRAVĚ A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ DO ŽIVOTA

Sms služba

Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly.

+420 731 731 800

Kontakt

Centrum pro rodinu

Valašské Meziříčí z. s.

Adresa: Zašová 44, 756 51 Zašová

Telefon: +420 733 741 636

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Návštěvnost

Právě přítomno: 24 hostů a žádný člen

Děkujeme za podopru

 


CBGImpex

Kovář

logo-vahala

 

2023 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | cprvalasskemezirici@ado.cz