Centrum pro rodinu
Valašské Meziříčí z. s.

MENU

Pro snoubence

    V Olomoucké arcidiecézi je příprava na manželství rozdělena na tzv. kněžskou a manželskou část. V praxi to znamená, že oba snoubenci absolvují část přípravy na manželství s knězem a druhou část s manželskými páry.  S přípravou začněte co nejdříve - z organizačních důvodů ideálně alespoň 6 měsíců před plánovaným termínem svatby. Obě části můžete absolvovat souběžně, nicméně ze všeho nejdříve nejprve navštivte kněze.


-  Probírá se nejen průběh a náležitosti vlastního obřadu, ale také vlastní teologická podstata svátosti manželství, kterou se chystáte uzavřít.
-  Administrátor farnosti místa sňatku, oddávající a ten, který vás připraví, nemusí být jedna a tatáž osoba.  Zodpovědným za náležitosti sňatku je však administrátor farnosti, kde proběhne sňatek, proto je dobré zajít nejprve za ním.

 

- I zde se bude mluvit o životě ve víře, ale také o konkrétních praktických tématech. Všechna setkání jsou vedená s důrazem na podporu komunikace mezi snoubenci. Lektoři postupně odpřednáší 4 témata a předloží snoubencům také různé tipy ke vzdělávání či k společně strávenému času.
- Příprava je buď zdarma, nebo snoubenci přispívají na režijní náklady kurzu. 
U víkendových kurzů se hradí ubytování a strava.

Manželskou část přípravy máte možnost absolvovat různým způsobem:

   ►   ŠKOLA PARTNERSTVÍ -  Jedná se o kurz sestávající ze 6 víkendů, termínově říjen-duben, konající se v Rajnochovicích. Vztahová témata se zde probírají mnohem více do hloubky, máte dostatek času na komunikaci v páru, zažijete spolu netradiční situace a navážete i nová přátelství s lidmi prožívajícími stejné údobí života. 

   ►   BEZPROSTŘEDNÍ PŘÍPRAVA - Probíhá během celého roku kromě letních prázdnin!!! Jednotlivá setkání organizují buď Centra pro rodinu v jednotlivých děkanátech nebo vám potřebné informace sdělí váš kněz. Forma přípravy se odvíjí podle možností v děkanátu a v zásadě si můžete zvolit mezi následujícími formami:

                            -   víkendová příprava
                            -   menší či větší skupiny
 
                            -   individuální příprava

 

Termíny a přihlášky a další informace o uvedených formách přípravy najdete na stránkách jednotlivých děkanátních center pro rodinu:

 

HOLEŠOV HRANICE KONICE KROMĚŘÍŽ
KYJOV MORAVSKÁ TŘEBOVÁ      OLOMOUC PROSTĚJOV
PŘEROV STRÁŽNICE ŠTERNBERK ŠUMPERK
UHERSKÉ HRADIŠTĚ    UHERSKÝ BROD VALAŠSKÉ KLOBOUKY        VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ    
VESELÍ NAD MORAVOU       VIZOVICE VSETÍN VYŠKOV
ZÁBŘEH ZLÍN    

 

 Aktuální informace:


Milí snoubenci,

nabízíme Vám k přípravě na manželství odkazy na videa evangelického pastora Marka Gungora, v kterých je trochu zjednodušeným pohledem podáno hodně pravdy a to zábavným podáním, takže určitě doporučujeme ke zhlédnutí.

Dále pak odkazy na přednášky českých autorů, týkající se různých témat, které někdy přináší život. 

Snad vám také také pomůžou otevřít společnou diskusi o otázkách, která tyto témata nabízejí a tak se vzájemně lépe poznat.

 

https://videacesky.cz/video/mark-gungor-pribeh-dvou-mozku

https://www.youtube.com/watch?v=WDqxzHPMIwk  Klíč k neuvěřitelnému  sexu

https://www.youtube.com/watch?v=Gc_Jp-nr6n4 – Ostrava – překlad

https://www.youtube.com/watch?v=n8hOtiAl2wk - Max Kašparů – bezpečný sex

https://www.youtube.com/watch?v=vRYujnxeLQQ  Martin Kvapilík - soužení na divoko

https://www.youtube.com/watch?v=Qa5nQjgzMIk  Helena Máslová – neplodnost

https://www.youtube.com/watch?v=3mQEozHsRpw  Helena Máslová – Neplodná Venuše

https://www.youtube.com/watch?v=-HYFB41dpKs  Helena Máslová – rozhovor o sexu

https://www.youtube.com/watch?v=maoTmwWhojc  Marek Macák – závislost na pornografii

http://www.boromejky.cz/44.htm  Marek Macák – pornografie – úskalí a následky

http://www.saa-cesko.cz  - Webové stránky anonymních sexholiků

 

TERMÍN A MÍSTO

 • v dostatečném předstihu navštivte kněze toho místa, kde chcete být oddáni (6 - 12 měsíců) a zjistěte, je-li vámi vybraný termín volný
 • konzultujte s knězem či jáhnem místo sňatku (v olomoucké arcidiecézi není možné uzavřít sňatek mimo posvěcený prostor - tedy kostel či kapli)
 • sepište s knězem protokol co nejdříve po domluvení termínu (při jeho vypisování se dozvíte požadavky církve a také je-li církevní sňatek možný- existují totiž překážky uzavření manželství např. civilní sňatek dvou nepokřtěných a  následně rozvedených)

 

PŘÍPRAVA

 • pro uzavření křesťanského manželství se v olomoucké diecézi požaduje příprava (nejde o nějaké moralizování, spíše o podanou ruku v okamžiku, který je ve vašem životě jedinečný a vzácný)
 • do přípravě spolupracuje s knězem také děkanátní Centrum pro rodinu (CPR) viz: (www.valmez.dcpr.cz)
 • příprava má dvě části
  • a) 4 setkání s lektory z řad proškolených manželů (s nimi proberete témata o manželském životě)
  • b) setkání s knězem či jáhnem (témata více duchovní)
 • forma tohoto dvoufázového setkávání je dost časově náročná a proto nabízíme i variantu jednoho víkendového setkání na Svatém Hostýně, kde se od pátku večera do nedělního oběda proberou 4 témata manželů a často nejméně i jedno setkání s knězem; doklad o absolvování je součástí snubního protokolu
 • pro opravdu krajní případy (nemožnost zúčastnit se vypsaných termínů) si snoubenci domluví s CPR individuální termíny setkání
 • ke křesťanské přípravě na manželství také patří vykonání dobré svaté zpovědi v týdnu před svatbou

 

OBŘAD

 • téměř celý obřad si můžete po domluvě s oddávajícím nastavit dle vlastních představ
 • jsou tři varianty obřadu a je dobré zvolit tu, která odpovídá vašemu duchovnímu životu (jste-li oba praktikující katolíci je dobré zvolit variantu a)
 • je-li pro vás eucharistie důležitá, ale např. z časových důvodů není možná celá mše nabízí se varianta b)
 • uzavíráte-li smíšené manželství tzn. katolík - nekatolík/nepokřtěný budete zřejmě volit variantu c)
  • a) se mší
  • b) beze mše, ale se svatým přijímáním
  • c) beze mše a bez přijímání
 • v kostele je před oltářem připraveno klekátko a místa k sezení pro novomanžele (za nimi většinou i pro svědky - dle možností s volným místem toho kterého kostela)

Příjezd a odjezd

 • auto s nevěstou většinou přijíždí ke kostelu poslední a po obřadu odjíždí s novomanželi jako první
 • je dobré mít pro auto nevěsty rezervované místo, aby je někdo nezablokoval (není od věci mít někoho, kdo dopravu před kostelem při příjezdu i odjezdu organizuje - čím více věcí budete delegovat, tím méně vás potom budou zatěžovat)

Vstup

 • jsou tři možnosti vstupu (pořadí od nejběžnějších)
  • a) ministranti, kněz, ženich s maminkou (po pravici), svědci, zbylí rodiče (není-li možné mít oba, je dobré najít pro zbylého vhodný protějšek), tatínek doprovázející nevěstu (má ji po pravici) - mohou je předcházet družičky, ostatní svatební hosté jsou v kostelních lavicích nebo tvoří špalír
  • b) viz bod a), s tím, že svatební hosté tvoří v kostele špalír
  • c) viz bod a), s tím, že svatební hosté jdou v průvodu mezi knězem a ženichem - v kostele utvoří špalír

Úvod

 • po příchodu nevěsty všichni vstoupí do lavic a stojí, dozní úvodní skladba, oddávající přivítá, přečte úvodní modlitbu (všichni se posadí)

Bohoslužba slova

 • lektoři přečtou Boží slovo, na které navazuje čtení evangelia (stojíte) a promluva oddávajícího (sedíte)

Svatební slib

 • všichni stojí
 • ženich s nevěstou na předložené otázky odpovídají třikrát ANO
 • následuje slib - začíná ženich a pokračuje nevěsta
 • žehnání a předání prstenů - začíná ženich a pokračuje nevěsta
 • polibek
 • přímluvy (mohou číst např. svědci či vybraní svatebčané - doporučujeme ty, kteří jsou zvyklí číst v kostele nebo alespoň hovořit před ostatními)

Bohoslužba oběti

 • pokud jde o sňatek beze mše následuje v tuto chvíli hned  modlitba za manžele, požehnání a podpis matriky (viz body níže)
 • novomanželé přinášejí dary ke mši (konvičky a misku s hostiemi),  doporučujeme, aby oba přišli k oltáři ze strany nevěsty), aby nevěsta měla kvůli dlouhým šatům co nejjednodušší vstup  na své místo (znovu se posadí)
 • během bohoslužby se oddávající modlí za novomanžele (ti klečí)
 • svaté přijímání se novomanželům podává pod obojí způsobou (oddávající podá oběma nejprve hostii a následně kalich s Krví Páně)

Závěr

 • oddávající se modlí závěrečnou modlitbu (všichni stojí)
 • vyzve novomanžele a svědky k podpisu matriky
 • mezi tím než dojdou k místu podpisu je vhodné, aby zazněly informace o dalším průběhu (špalír, přání, focení, doprava na místo hostiny...) - zde je dobré si tento vstup dohodnout s varhaníkem, aby před tím nezačal hrát

 

ZAPOJENÍ OSOB

(doporučujeme si k následujícím dopsat jména a telefonní kontakt)

Svědci:

 • musí být dva (není zcela nutné, aby byli pokřtěni, či aby to byl muž a žena)
 • musí být dospělí a měli byste, už v době sepsání snubního protokolu, znát jejich trvalé bydliště popř. rodné číslo

Výzdoba:

 • každý kostel je většinou nějakým způsobem nazdoben květinami
 • pokud chcete vlastní výzdobu je nutné si ji zajistit a to buď přímo s člověkem, který kostel běžně zdobí (kontakt vám předá místní farář či jáhen) anebo budete mít vlastního (toho je ale nutné skontaktovat s výše zmíněnou osobou zodpovědnou za výzdobu kostela)

Varhaník a schola:

 • zajišťuje místní farář
 • pokud máte vlastního varhaníka, zpěváky či hudebníky je nutné to sdělit místnímu faráři
 • s varhaníkem a vedoucím scholy si domluvte skladby, které chcete, aby při obřadu zazněly (mělo by jít o skladby vhodné pro kostel)

Kostelník a ministranti:

 • tyto lidi zajišťuje místní kněz
 • máte-li své ministranty je nutné to sdělit oddávajícímu

Fotograf a kameraman:

 • je nutné jej zajistit v dostatečném předstihu - nejlépe hned po domluvení termínu
 • měl by to být člověk, který je seznámen s liturgickým prostorem i průběhem obřadu
 • speciální požadavky na fotografování by měl konzultovat s oddávajícím knězem
 • není na škodu si s ním domluvit, co konkrétně chcete mít na fotkách či videu zaznamenané

Lektoři:

 • při svatebním obřadu může zaznít jedno či dvě čtení z bible (vhodné texty jsou vybrány v liturgických knihách - dostupné jsou i na www.manzelstvi.cz)
 • předčítat by měli lidé pokřtění a zkušení (mohou to být i ženich s nevěstou, svědci, či někdo ze svatebčanů; tuto informaci je nutné říct oddávajícímu)
 • doporučujeme si svůj přednes vyzkoušet ještě v předvečer svatby v kostele

Družba (svatební koordinátor):

 • nemusí to být jen svědek ženicha, který se stará o dobrou náladu při svatební hostině, ale i člověk, který podává svatebním hostům důležité informace
 • mezi informace, které by měly zaznít patří: způsob dopravy, organizování svatebních hostů při vstupu do kostela (bude se tvořit špalír nebo budou svatební hosté již v lavicích popř. vstupují všichni ve svatebním průvodu?)
 • z jeho úst by měly zaznít také informace těsně před podepisováním matriky (přání novomanželům, špalír, focení, odjezd na svatební hostinu atd.)

 

PŘEJEME HODNĚ SIL K PŘÍPRAVĚ A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ DO ŽIVOTA

Sms služba

Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly.

+420 731 731 800

Kontakt

Centrum pro rodinu

Valašské Meziříčí z. s.

Adresa: Zašová 44, 756 51 Zašová

Telefon: +420 733 741 636

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Návštěvnost

Právě přítomno: 36 hostů a žádný člen

Děkujeme za podopru

 


CBGImpex

Kovář

logo-vahala

 

2021 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | cprvalasskemezirici@ado.cz